Mýtné v Itálii, tipy na truckstopy, pravidla apod.

Moderátoři: Olda, cuisine

Odpovědět
Uživatelský avatar
Actros1880
Příspěvky: 255
Registrován: ned čer 17, 2007 4:54 pm
Bydliště: Slovenia

Limitation of cargo traffic in Italy

Příspěvek

From January to May and from October to December on Sundays from 8.00 to 22.00.

Sundays in June, July, August and September from 7:00 to 24:00


Vehicles with an authorised total weight of ove 7,5 t.

Exceptions


Military vehicles, public service vehicles, radio/television vehicles, vehicles transporting only newspapers and perifromicals, vehicles transporting only prfromucts for medical use, vehicles transporting perishable gofroms, fresh meat, live animalst destined for slaughter, vehicles transporting only milk.

Public holidays and restrictions in Summer 2008:

1 January


from 8.00 to 22.00

21 March


from 16.00 to 22.00
22 March

from 8.00 to 22.00

24 March


from 8.00 to 22.00

25 March


from 8.00 to14.00
24 April from 16.00 to 22.00
25 April from 8.00 to 22.00

30 April


from 16.00 to 22.00

1 May


from 8.00 to 22.00

2 June


from 7.00 to 24.00

28 June


from 7.00 to 24.00

5 July


from 7.00 to 24.00

12 Julyj


from 7.00 to 24.00
19 July

from 7.00 to 24.00

26 July


from 7.00 to 24.00

1 August


from 16.00 to 24.00
2 August

from 7.00 to 24.00

8 Augus


from 16.00 to 24.00

9 August


from 7.00 to 24.00

15 August


from 7.00 to 24.00

16 August


from 7.00 to 24.00

23 August


from 7.00 to 24.00

30 August


from 7.00 to 24.00
31 October from 16.00 to 22.00

1 November


from 8.00 to 22.00

6 December


from 16.00 to 22.00

8 December


from 8.00 to 22.00

23 December


from 16.00 to 22.00
24 December

from 8.00 to 22.00

25 December


from 8.00 to 22.00

26 December


from 8.00 to 22.00

Driving restrictions for vehicles transporting dangerous gofroms:

In addition to the dates indicated above:


Between 1 June and 20 september from 18.00 on Fridays to 24.00 on Sundays

Exceptions


Vehicles transporting gofroms or equipment of absolute necessity or emergency.
úte zář 16, 2008 1:08 pm

Maťas
Příspěvky: 249
Registrován: ned kvě 25, 2008 6:02 am
Bydliště: Carlow(IRL),Brno

Příspěvek

ITÁLIE 2009


Kategorie vozidel:

Nákladní vozidla s celkovou povolenou hmotností vyšší než 7,5 t.

Území:

Celostátně.

Období:

Neděle v lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, říjnu, listopadu a prosinci od 08:00 do 22:00 hod.

Neděle v červnu, červenci, srpnu a září od 07:00 do 24:00 hod.


Státní svátky a dny zvýšeného provozu:

1. a 6. ledna v době od 8 do 22 hod.

10. dubna v době od 16 hod. do 22 hod.

11.,13. dubna v době od 8 hod. do 22 hod.

14. dubna v době od 8 hod. do 14 hod.

24. dubna v době od 16 hod. do 22 hod.

25. dubna v době od 8 hod. do 22 hod.

30. dubna v době od 16 hod. do 22 hod.

1. května v době od 8 hod. do 22 hod.

30. května v době od 16 hod. do 22 hod.

2. června v době od 7 hod. do 24 hod.

27. června v době od 14 hod. do 24 hod.

4., 11., 18., 25. července v době od 7 hod. do 24 hod.

31. července v době od 16 hod. do 24 hod.

1. srpna v době od 7 hod. do 24 hod.

7. srpna v době od 16 hod. do 24 hod.

8. srpna v době od 7 hod. do 24 hod.

14. srpna v době od 16 hod. do 24 hod.

15.,22.,29. srpna v době od 7 hod. do 24 hod.

31. října v době od 16 hod. do 22 hod.

5., 8. prosince v době od 8 hod. do 22 hod.

24. prosince v době od 14 hod. do 22 hod.

25., 26. prosince v době od 8 hod. do 22 hod.


V případě, že účastníkem silničního provozu bude pouze samotný tahač, bude se maximální přípustná hmotnost podle předchozího odstavce vztahovat pouze na samotný tahač; v případě, že tahač nebude určen k převážení nákladu, bude se jeho hmotnost rovnat hmotnosti vozu.

1. Pro zahraniční vozidla a pro vozidla z regionu Sardinie, jež jsou vybavena příslušnou dokumentací, dokládající výchozí bod jejich cesty, je začátek doby zákazu jízdy odložen o čtyři hodiny. V případě, že doba povinného denního odpočinku řidiče – jak stanovují úpravy a předpisy 561/2006/ EU – připadne na dobu odložení zákazu jízdy ve smyslu tohoto článku, je povoleno, s omezením pro zahraniční vozidla s jediným řidičem, využít čtyřhodinového odkladu počínaje ukončením doby povinného odpočinku.

2. Pro vozidla jedoucí do jiného státu, jež jsou vybavena příslušnou dokumentací, dokládající místo určení jejich cesty, končí zákaz o dvě hodiny dříve; pro vozidla směřující na Sardinii, jež jsou vybavena příslušnou dokumentací, dokládající cíl cesty, končí zákaz o čtyři hodiny dříve.

3. Konec zákazu jízd, zkrácený o 4 hodiny, platí pro vozidla, směřující do místních přístavů (Bologna, Padova, Verona Q. Evropa, Turín-Orbassano, Rivalta, Scrivia, Trento, Novara, Domodossola a Parma Fontevivo), dále na všechna vozidla směřující na mezinárodní terminály v Busto Arsizio, Milano Rogoredo a seřazovací nádraží v Miláně a dále na vozidla, směrující na letiště, z nichž bude zboží pokračovat letecky nákladním letadlem, nebo na letiště, jež jsou určena pro přepravu zboží do zahraničí. Stejné podmínky platí pro vozidla, přepravující prázdné nákladové jednotky (kontejnery, mobilní bedny, návěsy), které jsou přes výše uvedená nákladová nádraží, víceúčelové terminály či letiště určeny k přepravě do zahraničí, jakož i pro prázdné nákladní komplexy směřující na nákladová nádraží a víceúčelové terminály, na nichž budou naloženy na vlakové soupravy. Výše uvedená vozidla musejí být vybavena příslušnou dokumentací (přepravním příkazem) dokládající místo určení předmětného zboží. Stejné podmínky platí pro vozidla, používaná v kombinované dopravě silnice-železnice nebo silnice-námořní doprava, budo-li tato vozidla vybavena příslušnou dokumentací dokládající místo určení zboží a dokladem o rezervaci (rezervací) nebo příslušným cestovním dokladem (jízdenkou) vydaným pro nalodění.

4. Pro vozidla, jedoucí z jiného italského regionu na Sardinii, která jsou vybavena příslušnou dokumentací, dokládající místo původu zboží, je začátek doby zákazu odložen o čtyři hodiny. Za účelem podpory využívání intermodální dopravy, je stejná úlevy poskytnuta vozidlům, jedoucím na Sicílii, která přijela trajektem z jiného italského regionu, s výjimkou vozidel, která přijela z Kalábrie, za předpokladu, že jsou tato vozidla vybavena příslušnou dokumentací, dokládající místo původu zboží.

5. Tento zákaz neplatí pro vozidla, která jsou určena pro přepravu nákladů v regionu Sardinie a směřují přímo do přístavu, kde má být náklad naložen na trajekty a přepraven na zbývající části území státu; vozidla musejí být vybavena příslušnou dokumentací, dokládající místo určení cesty, včetně dokladu o rezervaci (rezervací), nebo příslušným cestovním dokladem (jízdenkou) vydaným pro nalodění. Stejná úleva je za stejných podmínek udělena rovněž těm vozidlům na Sicílii, která pro cestu do jiného regionu využijí trajekt, s výjimkou vozidel, jež směřují do regionu Kalábrie.

6. Z důvodu zohlednění určitých obtíží při provozu na silničních komunikacích, jež byly způsobeny některými rozestavěnými dálničními úseky v rámci modernizace dálnice Salerno - region Kalábrie a v návaznosti na problémy, související s trajektovou přepravou do a z Kalábrie, s výjimkou případům uvedených ve dvou předchozích bodech, se doba začátku platnosti zákazu prodlužuje o 2 hodiny, doba konce platnosti zákazu se zkracuje o 2 hodiny, pro vozidla směřující do/ z Sicílie, jsou-li tato vozidla vybavena příslušnou dokumentací dokládající důvod a cíl cesty.

7. Z důvodu uplatnění výše uvedených odstavců budou zahraniční vozidla, jedoucí do a z republiky San Marino a Vatikánu posuzována podle stejných podmínek jako vozidla, přijíždějící z nebo směřující do regionů v rámci území státu.

Výjimky:

· vozidla, která jsou ve veřejném zájmu určena pro případy urgentních a nouzových zásahů, nebo pro vozidla, převážející materiály a nástroje k těmto účelům nezbytné (hasičské záchranné sbory, civilní ochrana apod.);

· vozidla ozbrojených sil, Italského červeného kříže, vozidla policejního sboru;

· vozidla používaná provozovateli či koncesionáři silniční sítě pro jejich služební jízdy;

· pro vozidla komunálních služeb označená nápisem „Čištění ulic a silnic;

· vozidla Ministerstva spojů či Italských pošt a.s., jsou-li označena symbolem «PT» nebo «Poste Italiane»;

· vozidla rozhlasových a televizních služeb, a to pouze v naléhavých případech;

· vozidla, určená pro přepravu pohonných hmot, určených ke spotřebě nebo zásobování čerpacích stanic;

· vozidla, která jsou určena pro přepravu zvířat k úředně povoleným závodům, které se konaly v průběhu uplynulých 48 hodin nebo se budou konat v průběhu příštích 48 hodin;

· vozidla, která jsou určena výhradně pro občerstvovací servis na palubě letadel, nebo pro vozidla přepravující motory a náhradní díly pro letadla;

· vozidla, která jsou určena pro zásobování potravinami či při jiných naléhavých službách pro obchodní námořnictvo, jsou-li tato vozidla vybavena příslušnou dokumentací;

· pro vozidla, jež jsou určena výhradně pro přepravu:

· 1) novin, deníků a periodických časopisů;

· 2) výrobků pro lékařské účely;

· 3) mléka, s výjimkou mléka s dlouhou dobou trvanlivosti.

· Výše uvedená vozidla musejí být opatřena viditelným označením zelené barvy o šířce 50 cm a výšce 40 cm, na nichž bude černě vytištěno malé tiskací písmeno «d» o výšce 20 cm – toto označení bude viditelně umístěno na obou bočních stranách vozidla a na jeho zadní straně;

· zemědělská vozidla, určená k přepravě nákladů, pohybující se po pozemních komunikacích, které nejsou považovány za důležité státní silnice;

· cisterny, určené k přepravě vody pro domácí spotřebu;

· vozidla, určená k čištění kanalizací a jímek;

· vozidla, jež jsou určena pro přepravu potravin podléhajících rychlé zkáze podle režimu ATP;

· vozidla, jež jsou určena pro přepravu zboží podléhajícího rychlé zkáze, jako např. čerstvé ovoce a zelenina, čerstvé maso a ryby, řezané květiny, živá zvířata, přepravovaná na porážku či pocházející ze zahraničí, polotovary z porážky, kuřata určená k chovu, čerstvé mléčné výrobky a mléčné deriváty a osiva. Uvedená vozidla musejí být opatřena viditelným označením zelené barvy o šířce 50 cm a výšce 40 cm, na nichž bude černě vytištěno malé tiskací písmeno «d» o výšce 20 cm – toto označení bude viditelně umístěno na obou bočních stranách vozidla a na jeho zadní straně.

· vozidla vracející se do sídla mateřské společnosti, za předpokladu, že vzdálenost od cíle není větší než 50 km v době začátku platnosti zákazu a že se nepohybují po dálniční síti

Následující vozidla jsou rovněž vyjmuta ze zákazu, za předpokladu, že mají povolení, udělené prefektem:

· zboží, které k ohledem na svoji povahu, přírodní nebo klimatické podmínky, podléhá rychlé zkáze a musí být rychle přepraveno na místo uskladnění a vozidla, která přepravují krmivo pro zvířata;

· zboží v případě absolutní nezbytnosti nebo stavu nouze v souvislosti s nepřetržitým provozem;

· zemědělská vozidla, užívaná pro nákladní dopravu, jedoucí po národní silniční síti

Vozidla, spadající do těchto kategorií musejí být opatřena zelenou tabulkou o šíři 50 cm a výšce 40 cm, na které bude vytištěno malé černé tiskací písmeno „a“ – o výšce 20 cm, a která bude umístěna na viditelném místě na obou bočních stranách vozidla a na jeho zadní straně.

Prefektové mohou na dobu, nepřesahující 4 měsíce, udělit povolení vozidlům zásobujícím trhy, obchody nebo kulturní akce.


Žádost o výjimku:

Příslušnou žádost o udělení výjimky z omezení pohybu na pozemních komunikacích je třeba podat nejméně deset dnů předem, a to prefektuře v místě počátku cesty. Po předchozím ověření shody veškerých požadovaných skutečností vydá tento úřad v případě, že neexistují žádné protikladné důvody, příslušné povolení, v němž bude uvedeno následující:

· doba platnosti, která nesmí přesáhnout 6 měsíců;

· SPZ vozidla;

· místa počátku a cíle cesty;

· vytýčená trasa;

· druh přepravovaného nákladu.

Pro zahraniční vozidla platí, že buď žádost o výjimku musí zaslat dodavatel nebo příjemce zboží prefektuře v místě vstupu do Itálie. Prefektury zváží naléhavost přepravy, zda se jedná o rychle se kazící zboží, cíl a druh cesty a umístění příslušných služeb na hranici. Pro vozidla, jedoucí ze Sicílie/ na Sicílii, musí prefektury zvážit případné problémy, vyplývající ze specifické geografické polohy Sicílie a čas, nezbytný pro přepravu trajektem.

Během doby zákazu jízdy, mohou prefektury, na jejichž území se nachází hraniční přechod, mohou povolit vozidlům přijíždějícím z ciziny, jet na nejbližší parkoviště (autoport), umístěný v blízkosti hranic.

Kategorie vozidel: vozidla, přepravující nebezpečné zboží třídy 1, bez ohledu na hmotnost vozidla

Území: celostátně

Období: během shora uvedených dnů, o víkendech v období od 1. června do 20.září, od pátku od 18:00 hod. do neděle 24:00 hod.

Výjimky:

Výjimka může být udělena je v případě absolutní nezbytnosti nebo stavu nouze, pro práci státní důležitosti, která je součástí prací spojených se zajištěním nezbytné události ve státní svátek. Povolení se bude vztahovat na silniční síť s menším provozem a obce, sousedící s předmětnými komunikacemi. Pro dny se zvýšeným turistickým ruchem se v daném regionu nebudou udělovat žádná povolení.
čtv dub 23, 2009 2:22 am

Uživatelský avatar
homer
Příspěvky: 1100
Registrován: ned zář 21, 2008 10:15 am
Bydliště: Zlín
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek

má někdo info...je teď v sobotu v I zákaz jizdy? v kalendáři od česmadu je to značený... :?:
čtv črc 15, 2010 6:20 pm

Odpovědět

Zpět na „Itálie“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti